JUNIOR ENGLISH PROGRAMI

%100 İngilizce Öğrenme Garantili


OKULA DESTEK PROGRAMI

Matematik Türkçe ve Fen Bilgisi Eğitimleri

ÖN KAYIT FORMU

İngilizce Türkçe Fen Bilgisi Matematik

ŞAMPİYON JUNIOR ENGLISH

sampiyonkursu

ERKEN YAŞTA İNGİLİZCE ÖĞRENİMİ

İngilizce öğrenmeye 6 yaşında başlandığı takdirde çok başarılı sonuçlar elde edildiği yapılan çalışmalarda ortaya çıkmıştır. Çocuğun 14 yaşından sonra İngilizce öğretimi zorlaşmakta ve daha fazla çaba gerekmektedir.
Erken yaşta dil öğrenimine başlanması- dile hakimiyetini arttırdığı için- çocuklar bir yetişkinden daha kısa bir zaman içerisinde dili öğrenebilmektedirler. Ayrıca öğrenilen dil yetişkinlerden farklı olarak daha kalıcı olabilmektedir.

NASIL BİR ÖĞRETİM ?

İngilizce öğrenimi tek düze klasik bir metod ile yapılmamaktadır. Öğretimde temel kuralöğrencinin dikkatini canlı tutmak, derse katılımı sürekli hale getirmektir. Bunun işin dersler eğlenceli ve görsel malzemelerle desteklenmiş şekilde yapılmaktadır.

İngilizce dil eğitimimiz gramer ve ezberleme temeline dayalı olarak yapılmayıp, asıl hedef basit cümlelerle çocuğun konuşma ve anlamasını yani dil ile iletişim kurabilmesini sağlamaktır.

Basit seviye de olsa konuşma aşaması öğrenciye özgüven kazandırmakta, motivasyonu yükselmekte ve öğrencinin öğrenme isteği hep diri tutulmaktadır.

Erken yaşta dil öğrenimini tamamlayan çocuk, ileride lise veya üniversitede hazırlık sınıfındaokumak içinöğrencininzaman israfına,velinin de para harcamasına gerek bırakmayacaktır.

KONUŞMA NEDEN ÖNEMLİDİR?

Yapılan haftalık 4 ders saatinin 1 saati tamamen konuşma derslerine ayrılmaktadır. Çünkü öğrencinin konuşabilme becerisini elde edebilmesi için onun konuşabilmesinin önünde duran psikolojik bariyeri aşması sağlanmalıdır. Metodumuzun başarısı da buradır.

Bunun için siz sayın velilerimize şunu diyoruz;
Çocuklarımıza mutlu bir gelecek hazırlamada size büyük katkı sunacak olan Şampiyon Junior English Kursu programımıza katılmaya sizleri beklemekteyiz!

kurstarih

ERKEN KAYIT AVANTAJLARI

ERKEN KAYIT AVANTAJLARI